Kontakt
Ukończono 0%

Badanie losów zawodowych Absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2019/2020, WSS Gliwice: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

* 1. Deklaracja absolwenta: Niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa w badaniu losów zawodowych absolwentów, które obejmuje wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w momencie ukończenia studiów oraz po roku, trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Jednocześnie zobowiązuje się do informowania Akademickiego Biura Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa o zmianie w podanych danych.

Dobrowolnie podaję swój adres e-mail, na który zostanie przesłany link do ankiety on-line na dalszych etapach badania.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .